Tuổi có thề đến hàng trăm Vertu Constellation TOUCH SMILE PURPLE

Tôi đi vòng quanh gốc một cây cổ thụ hùng vĩ, tuổi có thề đến hàng trăm. Cuôì lối đi, tôi thấy xuất hiện đó đây những mảng tường nhà phủ kín lá nho tơ. Tường các ngôi nhà nông thôn khuất sau những cây cành trĩu lá. Nền đất, những tảng đá hình thù không đồng nhất đểu mọc đầy rêu. Cái khu vườn kín mà không khí nặng nể hầu như sờ mó được ấy thông ra biển. Hình ảnh hồ Tahoe bỗng lại xâm chiếm lấy tôi. Tôi thấy đắng miệng. Một con chim mắt lồi đậu trên cành đang kiểm soát hành vi của tôi.

Tôi thử tự mình tìm ngôi nhà,
Mỗi nhà đểu có một hàng rào cây xanh.

Mỗi nhà là một thế giối riêng biệt, tường vách bị cành lá che phủ, mái lợp bằng lá cọ khô rủ xuống gần sát. Tôi tìm ra ngôi nhà trung tâm. Kiểu nhà nóng thôn Anh cùng vối xà ngang khắc con số 1786 phía trên cửa ra vào gợi cho tôi nghĩ đến một cái làng trên. Một tấm biển chỉ rõ đây là office – house. Cửa mỏ.

Tôi bước vào một Vertu Constellation TOUCH SMILE PURPLE căn buồng nhỏ hẹp Vertu Constellation TOUCH SMILE PURPLE . Môt điện thoại vertu mũi tên chỉ hướng đi điện thoại vertu . Phải lên một cái cầu thang hình trôn ốc – hai người đàn điện thoại nokia 8800 ông không thể đi ngược chiều nhau ỏ đây điện thoại nokia 8800 – và phía trên là.

Một người đàn ông ngồi sau một đống hồ sơ, tiếp tôi. Ông ta không ngẩng mặt lên, bảo:
– Ông vui lòng đợi cho một phút.

Ông ta viết xong câu, vối nét bút quá ư cẩn thận, rồi mói nhìn tôi như dò xét. Tôi thấy hơi khó chịu.

Leave a Comment