Kích thước nhỏ thường có xu hướng Dịch vụ sơn tường nhà

Một nhóm được gọi là Thủ tướng Pigments bao gồm các sắc tố như Titanium Dioxide (trắng), Chrome Oxide Xanh, Vàng và. Sơn nước thường sử dụng nhũ tương acrylic như chất kết dính. Chúng có nhiều loại và kết hợp khác nhau. Các loại polyme acrylic thông thường được dựa trên các monome như methyl methacrylate và butyl methacrylate. Thông thường, các loại sơn phủ chi phí thấp đã được xây dựng trên chất kết dính PVA (Poly Vinyl Acetate).

Nhựa có tính chất dung môi có rất nhiều chủng loại. Các loại nhựa thông thường nhất được gọi là dung môi (alkyd resins) thường được sử dụng trong sơn men. Urethane alkyds thường được sử dụng trong vecni rõ ràng. Các loại nhựa bảo vệ bao gồm các loại như Epoxy, Urethane, Polysiloxane và ẩm Urethane. Dung môi – để hoạt động như một chất mang cho các sắc tố và nhựa – dung môi này có thể hữu cơ (như Khoáng chất. Phụ gia – để tăng cường các tính chất nhất định như dễ đánh răng, chống nấm mốc, chống mài mòn, làm khô và.

Quy trình sản xuất
Sơn của chúng tôi thường được sản xuất theo lô hàng từ 200 lít cho các sản phẩm đặc biệt và. 000 lít cho các sản phẩm trắng dòng chính. Quá trình sản xuất bao gồm 5 phần quan trọng:

Phần 1 – Đo lường chính xác các thành phần Thành
phần thường được. Đối với các lô lớn hơn 4000 lít, các thùng được nạp vào các tế bào Dịch vụ sơn tường nhà tải kết nối với cân điện tử chính xác Dịch vụ sơn tường nhà .

Cân cho phép thêm các thành phần với độ chính xác đo +/- 5 kg trong 20. 000 kg. Trường hợp đòi hỏi độ chính xác cao hơn của việc bổ sung nhỏ đòi hỏi thang sàn chính xác cao được sử dụng. Phần 2 – Chuẩn bị cơ sở và phân tán sắc tố Các sắc
tố là các loại bột có kích thước nhỏ thường có xu hướng.

Chúng phải được chia thành các phân tử riêng biệt mà sau đó phải được ướt bởi nhựa và các chất phụ gia để.

Đây là quá trình phân tán.

Leave a Comment