Cách chữa gân mạch co quắp

25. Với thể can thận suy hư Chứng trạng: Liệt nửa người, gân mạch co quắp, duỗi khớp khó khăn, lưng đau gối mỏi, đầu choáng mắt hoa, tai ù tai điếc, tinh thần trì trệ, quên nhiều, chất lưỡi... Read more →
1 26 27 28 29