Ông lưu ý rằng “thị trường siêu hệ thống cờ thủ online

Ông lưu ý rằng “thị trường siêu hệ thống là cho người khác, hệ thống của chúng tôi là Mercal, PDVAL và cộng đồng, là nhà này sang nhà (…), điều này bắt đầu như là hệ thống dịch vụ để mang lại những sản phẩm cho người dân của chúng tôi trực tiếp.” http://www.cothuonline.info/

Ông nhấn mạnh rằng nếu không có sự hỗ trợ của người dân là không thể đạt được hoạt động đúng đắn của các lĩnh vực thực phẩm. “Đó là với những người chạy các tập đoàn tốt hơn, chúng ta phải thêm vào toàn bộ nhiệm vụ cho ăn các khái niệm sản xuất.”

co thu online

Ông nói rằng họ là các công ty sẽ được liên kết trực tiếp với các Bộ: Nông nghiệp đô thị, Thủy sản và Nuôi trồng thủy sản.

Cơ cấu lại sản xuất rượu http://www.cothuonline.info/2015/10/kham-pha-nguyen-tac-i-quan-co-up.html

Những người làm rượu System, với hơn 12.000 điểm trong cả nước, nhằm mục đích mang lại những sản phẩm cộng đồng trực tiếp. Ông nói rằng những sẽ được cơ cấu lại cho hiệu suất tốt hơn. “Hỗ trợ cho tất cả các nhà sản xuất rượu người làm việc và làm việc.”

co thu online

Ông cho biết có sai sót phải được giải quyết.

Cuối cùng, ông yêu cầu giúp đỡ cho tất cả các thống đốc, thị trưởng, Bộ trưởng và mọi người đặt ở mức cao nhất, các trung tâm phân phối thực phẩm. http://www.cothuonline.info/2015/10/su-khac-biet-giua-co-tuong-va-co-vua.html

“Các cơ Agro là tổng và tuyệt đối ưu tiên như trăng tròn”, là người chỉ huy Chavez, ông nói

Leave a Comment