Môt trọng điểm nổi tiếng ác liệt máy rửa xe giá rẻ

Lửa khói chưa kịp tan, bụi mù mịt. Tôi vẫn lao xe lên. Ngang đèo, một cô công binh cho biêt: Quỳnh đả vượt qua đèo ba tiếng đồng hồ.

Tôi chạy tiêp. Bụng nghĩ: tới trọng điểm ~~sa mạc~~ thế nào
cúng gập hắn. “Sa mạc~~ dài mười lăm ki-lô-mét. Môt trọng điểm nổi tiếng ác liệt. Thế nào Quỳnh cũng dừng lại nghỉ, làm xe thật tốt mới dám vượt ~~sa mạc~~. Tôi chạy một mạch tới đầu trọng điểm.

Một cô công binh ngăn xe của tôi lại. Cô cho biết, Quỳnh vừa chạy xong. Trọng điểm đang bị máy hút bụi giá rẻ ném máy hút bụi giá rẻ bom. Tôi mở cửa xe bước xuống. Thế là hết! Tôi nhìn đoạn đường vắng vẻ chạy hun máy rửa xe giá rẻ máy rửa xe giá rẻ hut ra phía trước, không khỏi thầm phục Quỳnh.

Thằng cha này khá đây.

Cũng cần hói vê sa mạc một chút. Đây là một dải đất bán máy phát điện cát pha trắng lốp, cây cốì thưa bán máy phát điện thớt dưới chân một cao nguyên. Từ nơi này đến mặt trận gần lắm. Thị xã A địch chiếm đóng không xa. Những tốp máy bay thường cất cánh từ trong phi trường của thành phố kiểm soát vùng này ráo riết.

Trước đó một tháng, chung ta còn bị lúng túng.

Leave a Comment