I Tôi sẽ theo ông đến khách sạn dân tộc thổ

Tôi chìa tay cho thằng bé. – Chào cậu bé; hình.

như cậu là người bạn nhỏ của vợ tớ phải không?
i Ông là chồng mới? – Nó rít lên. Thê còn ông bác sĩ, đi rồi à?
Nó nhìn tôi hồi lâu.

Tôi dân tộc hoa phải bỏ cái giọng nói vổi trẻ dân tộc hoa con đi. Nó có thể cười vào mũi tôi lắm. Tôi giải thích cho nó rằng ông bác sĩ đã bị tai nạn mà chết; rằng tôi đả lấy Angie. Tôi đối xử vối nó như vối một người lổn. Tiếng Đức của tôi làm thằng bé ngạc nhiên.

Tôi lợi dụng ngay cái ưu thế khiêm tôn đó để phịa ra một cảu chuyện thích hợp vối cu cậu.

– Thê Angie đầu? * Nó nghiêm nghị hỏi. – Như lệ thường, hôm đầu mới đến là ở khách sạn.

Tôì nay nàng ngủ sớm. I Tôi sẽ theo ông đến khách sạn. I Friedrich nói. Tỏi đã tìm được cái vổ ốc mà bà ấy ao ước lâu nay. – Này, bé dân tộc nùng Friedrich dân tộc nùng . Tôi muôn vuốt lên mái tóc nó. Đê tránh sự tiếp xúc của tôi, nó lùi lại hai bưốc. Nó nhìn tôi bàng con mắt ác cảm. – Cậu đợi sáng mai hãy dân tộc thổ làm cho bà ta dân tộc thổ bất ngờ.

Leave a Comment