Cô sẽ chẳng mất gì, mà được tất cả Vertu Constell Ostrich da đà điểu màu tím cũ

– Mọi người ỏ đây ai cũng muốn cà kê cả. Tôi không muốn nghe Nokia 8800 những lời tâm Nokia 8800 sự. Tôi không thích an ủi ai. – Tâm sự à? Không! Tôi có một đề nghị. Hoàn toàn đứng đắn. Cô sẽ chẳng mất gì, mà được tất cả. Cô hãy nghe tôi nói.

– Ra vậy vertu vertu . Tôi phải nghe và rồi chẳng có đề nghị gì đứng đắn. – Có chứ!
– Vì sao lại là tôi? – Cô ta hỏi. – Cô có cái vẻ thẳng thắn thân tình. Sau giờ làm cô hãy uống vâi tôi một ly.

Cô hãy nghe tôi nói đi, chẳng mất gì đâu!
Cô ta phân vân:
– Nếu như ông tha thiết đến thế.

Sao lại không?. Nhưng không được quá năm phút. Ong đợi tôi lúc tan việc, 22 giờ. Suýt nữa cô ta lại biến mất. – o, không được. Vậy phức tạp lắm! Lại sẽ lạc nhau lần nữa mất! Hãy đến quầy cà phê cạnh cửa bán vé.

– Tôi không muôn người ta trông thấy tôi đang ngồi vối một ông khách. Người qua Vertu Constell Ostrich da đà điểu màu tím cũ lại đông nghịt khiến Vertu Constell Ostrich da đà điểu màu tím cũ tôi hêt sức bực mình nhưng không làm sao được, đành nhịn.

Leave a Comment