Tại sao nói Nhật Bản là vương quốc cùa người máy ?-cờ thủ

cờ thủ-Nhật Bàn tự xưng là vương quốc của người máy. Sản lượng người máy của Nhật đứng hàng đầu thế giới, tổng số người máy mà Nhật hiện cố còn nhiều hơn tổng số người máy cùa các nước khác trên thế giới cộng lại.
Ò Nhật, ứng dụng của người chan van van online máy rất rộng, hãy lấy ngành sản xuất ôtô để nối, những công việc rất mệt, rất bần như hàn, sơn củachan van van online  bản thân ôtô, hầu như đều do người máy làm, lắp ráp ôtô cũng thường dùng người máy. Người máy cố thể làm công nhân lắp ráp chăng? Cđ thể! Hăy lấy ngưdi máy “Sơn Khẩu Bách Tuệ” để nơi, hai con mắt của nd tỏ ra quá to, so với diễn viên điện ảnh Sơn Khẩu
Bách Tuệ nòi tiêng một thời, còn xấu hơn nhir*u.

cờ thủ
Cái dầu của 11Ó là một máy vi tính, tay tuy Fẩt litlậ hoai nhưng lại vìía to, vừa thổ, vừa đon. Kỹ thuật hàn của cồng nhân láp ráp “Sơn Khẩu Bách Tuệ” tương đối cao, hai đến ba giây đòng hồ đã cổ thể hàn xong một chồ. Nó đùng một con mắt đọc bản vẽ, không đến nửa phút đâ cđ thể xem xong một bàn vẽ láp ráp; à ung một con mát khác để tìm chi tiết máy, sau đố lại đem từng tai co thu online chi tiết lắp ráp hoàn hảo.
Ỏ Nhật Bàn, người máy như “Sơn Khẩu tai co thu online Bách Tuệ’1, đùng tiền lương một nãm cùa ba công nhân cổ thể mua hai chiếc; một người máy làm việc cổ thể địch nổi hai
hầ cởivg nhân,
Nguờì mảy đà đom lộ;ỉ eho Nhủt BAn những lợt leh đặc htệt to lồã. Cho nAn các công tỷ vè eáa nhà máy củn Nhột Kần đeu rát muỏn sử dụng ngưdì máy, thậm chỉ một nhố màv nhò do ba người: vợ* chòn# và con lAp ri% cứng đ®u dùng người máy.

cờ thủ
CÁC uhà máy chuyộn sản xuât người mảy thí NhAt củng là nhiều nhát, ô Nhật thậm chí còn cế nhúng nhà may đimg người mâv để chế tạo người máy.
Trong rùtag rậm dưới chân núi Phú Sỷ cùa NhẠk cô một đây kiến trúc màu vàng, đây là một nhồ máy của Công ty Vanaco, nô là một nhầ máy không người Trong nhà mảy cô rất nhiều mgườì máy và thiết bị gia côĩìg tự độii£? còn nhân viên làm việc thl rốt ít, về đêm* chỉ cổ thiẻt hì gia cồng tự động và người máy Lợi ích cờ tướng làm việc. Các chi thiết của nhà máy này sản xuất ra, dùng Lợi ích cờ tướng để láp ráp ngưòi máv và máy công cụ.
Ỏ Nhật Bản, do sử dụng rộng rãi người mảy, cho nẽn ’nhà máy không người”, càng ngàv càng nhiều, bao gàm các nhà máy không người sàn xuổt pin mặt trồi, nhà máy không người sản xuất khí cụ điện, nhà máy không người sàn xuất xnáv mốc.
Ỏ Nhật Bàn, nhân viên kỹ thuật nghiên cứu ngưồi mny rất nhiều,* đã tạo ra không ít người máy tién tiến* bao gồm: người mây công nghiệp, ngưòi máy chữa bệnh, người máy phục vụ v.v…

Leave a Comment